Sevdah

SEVDAH
BiH udruzenje Sønderjylland

Okuplja ljude sa teritorije BiH i sire, u svrhu druzenja kroz razne aktivitete

Sønderjysk Bosnisk Forening logo

Statut

  § 1. Ime i mjesto

  1.1 Ime udruženja je “Bosansko Udruzenje iz Sønderjylanda”, na danskom jeziku “Sønderjysk bosnisk forening”.
  1.2 Mjesto udruženja je opština Sønderborg.

  § 2. Cilj

  2.1 Kroz svoje djelovanje i aktivitete udruženje želi da:
  a) unaprijedi jedinstvo i međuljudske odnose među danskim i bosanskohercegovačkim građanima na širem području regiona Sønderborg,
  b) očuva bosanskohercegovačku tradiciju, kulturno nasljeđe i bosanski jezik1 među članovima udruženja (djeca, odrasli, mladi),
  c) unaprijedi razumijevanje danske tradicije i kulture među članovima udruženja,
  d) unaprijedi i prosiri razumijevanje bosanske kulture medju sugradjanima u Sonderborg komuni
  e) se fokusira na razmjenu znanja i iskustava među članovima udruženja u sklopu društvene i socijalne domene,
  f) surađuje sa drugim udruženjima i organizacijama sličnog opredjeljenja.
  2.2 Udruženje funkcioniše na dobrovoljnoj osnovi prema važećem zakonu (dansk folkeoplysningsloven).
  2.3 Udruženje je neovisna, nereligiozna i neprofitna organizacija.

  § 3. Članovi

  3.1 Rad udruženja je dobrotvornog karaktera i otvoren je za sve koji se žele pridružiti udruženju.
  3.2 Učlanjenje se vrši pismeno kod jednog od članova Uprave ili lkičnim dolaskom i članstvo je važeće nakon uplate članarine.
  3.3 Član se smatra isčlanjenim ako nije uplatio svoju članarinu najkasnije jedan mjesec nakon što ga Uprava podsjeti na neplaćenu članarinu ili u slučaju kada se član sâm isčlani obraćajući se pismeno Upravi udruženja. Isčlanjenje stupa na snagu sa novom fiskalnom godinom (vidi § 4.3).
  3.4 Uprava može predložiti isključenje člana udruženja kada član djeluje na način koji šteti ugledu udruženja ili kada član radi protivzakonito ili protiv interesa udruženja.
  3.5 Isključenje člana se može desiti samo na sjednici Generalne skupštine udruženja.
  3.6 Član koji uništava iznajmljene lokale ili imovinu udruženja je, prema odluci Uprave, dužan nadoknaditi štetu udruženju.
  3.7 Činom učlanivanja u udruženje, novi članovi se obavezuju pročitati statut udruženja i time prihvatiti njegove odredbe.
  3.8 Za sve pravne odnose izmedju clanova i clanova i uprave je nadlezan sud u Sønderborgu

  § 4. Članarina

  4.1 Rad udruženja se finansira kontigentom, donacijama i dobrovoljnim prilozima.
  4.2 Visina kontigenta se za sve grupe članstva odlučuje na Generalnoj skupštini za narednu godinu.
  4.3 Fiskalna godina udruženja važi od 1. januara do 31. decembra.

  § 5. Uprava

  5.1 Radom udruženja upravlja Uprava sa sedam (7) članova koji se biraju na Generalnoj skupštini. Članovi Uprave moraju biti stariji od 18 godina.
  5.2 Izabrani članovi konstituiraju funkcije predsjednika, zamjenika predsjednika, blagajnika i dva clana uprave.
  5.3 Ponovni izbor članova Uprave je moguć.
  5.4 Biraju se dva (2) supleanta koji mogu prisustvovati sastancima Uprave, ali bez prava glasa.
  5.5 U slučaju da jedno od mjesta Uprave postane slobodno u izabranom periodu, zamjenik ulazi u Upravu do sljedećeg izbora i Generalne skupštine udruženja.
  5.6 Uprava može odlučivati samo kada su najmanje pet (5) člana Uprave prisutna.
  5.7 U slučajevima kada su glasovi izjednačeni, predsjednikov glas odlučuje, a ako predsjednik nije prisutan, onda je odlučujući glas njegovog zamjenika.
  5.8 Tri ili četiri od 7 članova uprave se biraju svake druge godine (da bi se zadrzao kontinuitet rada udruzenja)

  § 6. Generalna skupština

  6.1 Vrhovna instanca udruženja je Generalna skupština, koja se održava svake godine prije završetka prvog kvartala. Na Generalnu skupštinu pozivaju se članovi udruženja putem e-maila, reklamnog materijala, oglasa i sl.
  6.2 Prijedlozi koji trebaju da se nađu na dnevnom redu Generalne skupštine moraju biti u rukama predsjednika Uprave najkasnije četrnaest (14) dana prije održavanja Generalne skupštine.
  6.3 Generalnom skupštinom upravlja ”dirigent”, koji se bira od strane prisutnih i koji ne smije biti član Uprave.
  6.4 Samo prisutni članovi imaju pravo glasa na Generalnoj skupštini.
  6.5 Na Generalnoj skupštini sve odluke se donose prostom većinom glasova (preko 50,0 %). Glasa se podizanjem ruke, ako niko od prisutnih ne zahtijeva pismeno glasanje. Moguće je uraditi i pismeno glasanje ako prisutni i Uprava to zahtijevaju.
  6.6 Svaka Generalna skupština i odluke na njoj su važeće bez obzira na broj prisutnih članova.
  6.7 Protokol svih usvojenih odluka vodi se pismeno.
  6.8 Dnevni red

  Generalna skupština mora imati najmanje sljedeće tačke na dnevnom redu:


  1. Izbor predsjedavajućeg Generalne skupštine (dirigent)
  2. Izvještaj od strane predsjednika Uprave
  3. Polaganje obračuna udruženja na usvajanje
  4. Obrada dostavljenih prijedloga
  5. Određivanje kontingenta za članove
  6. Izbor 3/4 članova Uprave
  7. Evt. izbor zamjenika Uprave
  8. Izbor revizora
  9. Drugo

  6.9 Vanredna Generalna skupština se održava ukoliko Uprava odluči ili najmanje jedna trećina (1/3) punoljetnih članova dostavi pismeno saziv sa navedenim tačkama dnevnog reda.
  10. Vanredna Generalna skupština mora se održati najkasnije četiri (4) sedmice nakon što Uprava primi zahtjev.

  § 7. Ekonomija

  7.1 Reviziju izvršava revizor koji se bira na Generalnoj skupštini. Ponovni izbor revizora je dopušten.
  7.2 Reviziju (obračun) moraju potpisati svi članovi Uprave i poslati ga članovima zajedno sa pozivom za Generalnu skupštinu.
  7.3 Revizor udruženja ne može biti član Uprave.
  7.4 Kapital udruženja će biti smješten u priznatu finansijsku instituciju.

  § 8. Obaveza

  8.1 Članovi udruženja i Uprave ne obavezuju se lično za bilo koju zaključenu obavezu udruženja. Samo udruženje se obavezuje svojim postojećim kapitalom.
  8.2 Članovi udruženja nemaju pravo na bilo koji dio kapitala udruženja, nadoknade ili doprinosa bilo koje vrste.

  § 9. Osnivanje udruženja

  9.1 Udruženje se osniva potpisom predsjednika Uprave i blagajnika. Prilikom kupovine i prodaje imovine potreban je potpis cjelokupne Uprave. Prilikom stavljanja imovine pod hipoteku i uzimanja kredita potrebna je saglasnost Generalne skupštine i potpis cjelokupne Uprave.

  § 10. Zatvaranje udruženja

  10.1 Prilikom zatvaranja udruženja njegov kapital ne smije pripasti članovima. Eventualan kapital može se koristiti u dobrotvorne i kulturalne svrhe u regionu Sønderborg prema odluci Generalne skupštine (ili drugog udruženja).

  § 11. Tumačenje propisa

  11.1 Ovi propisi su napisani na danskom i bosanskom jeziku. U nedoumici prilikom tumačenja propisa, danska verzija teksta je odlučujuća.